• 29 มี.ค 2559 ทำไมเราต้องใช้ไหมขัดฟัน

    ทำไมเราต้องใช้ไหมขัดฟัน by ทันตะ ม.ข. ผลงานรางวัลการประกวดสื่อ "เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีสำหรับประชาชน" จัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5