• 29 มี.ค 2559 ทำไมเราต้องใช้ไหมขัดฟัน

    ทำไมเราต้องใช้ไหมขัดฟัน by ทันตะ ม.ข. ผลงานรางวัลการประกวดสื่อ "เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีสำหรับประชาชน" จัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

  • 04 มี.ค 2559 กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 102 (1/2559) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

    กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 102 (1/2559) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย PDF ไฟล์

  • 01 มี.ค 2559 ใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 102 (1/2559)

    ใบลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 102 (1/2559) Pdf ไฟล์